Telefonvenn

Når en av ulike grunner må holde seg hjemme, kan det føre til mindre kontakt med omverdenen. En telefonvenn er en som slår på tråden til noen som har behov for en prat. Vi søker frivillige telefonvenner og også de som har behov for en prat :)
2024 © Løvstakken frivilligsentral